loader image

Acte Necesare

 Pentru alcatuirea dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:

– cererea de executare silită;

– titlul executoriu în original sau copie legalizata;

– taxa de timbru pentru fiecare titlu executoriu.

 
Pentru comunicarea unei notificari printr-un agent procedural din cadrul biroului nostru sau prin posta, notificatorul trebuie sa depuna urmatoarele:

– notificarea în 3 exemplare (la cererea creditorului continutul notificării poate fi redactat de biroul nostru);

– cererea adresată executorului judecătoresc.